logo vivaoliva

projekt realizowany przez
Fundację Wspólnota Gdańska

logo wspólnota gdańska

Czw. 18 stycznia 2018

<--    styczeń 2018   -->
  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Cz
  • Pt
  • Sb

Skarby Oliwian

skarby oliwian

znajdź w Oliwie

Banery

Korzystasz z tej www? zobacz

profil artysty

Arkadiusz Baniecki

gatunki powiązane z artystą: malarstwo

Arkadiusz Baniecki, absolwent gdańskiej ASP, WSP w Warszawie, oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim tworzy od połowy lat siedemdziesiątych. W swoim dorobku posiada liczne wystawy w kraju, oraz  Szwecji i Niemczech.

        Każdy czas szokuje czym innym, posiada własny zasób fantazji, dziwów, niesamowitości, uwarunkowanych tym, co nazywamy duchem czasu. Rozwój twórczości Banieckiego to stałe dążenie do pogłębiania i rozszerzania problematyki malarskiej w ramach skrystalizowanego zasadniczo i dojrzałego już własnego warsztatu, którego najistotniejsze cechy można by zdefiniować jako zamiłowanie do swobodnego działania artystycznego, niekiedy brawurowej techniki malarskiej, do wyszukanych tonów i śmiałych efektów świetlnych, do skrótowego, syntetycznego traktowania motywu pejzażowego czy przedmiotowego. Malarstwo Arkadiusza Banieckiego, należy do gatunku złożonego i bardziej pogłębionego intelektualnie. Jest to jak gdyby nowe studium artysty ,próbującego nawiązać kontakt z odbiorcą już nie przez odwoływanie się do doświadczeń własnych, lecz na zasadzie atakowania siłą własnej twórczości. Baniecki poprzez wyszukane kompozycje, skrótowo i skojarzeniowo w sposób bardzo wyrafinowany i przemyślany przekazuje odbiorcy treść swoich prac, które są odzwierciedleniem głębokich przemyśleń autora. Z tej gry, którą proponuje Baniecki, coś autentycznie wynika. Wyłania się obraz działalności człowieka, jego śladów i efektów egzystencji.

                                W ramach tego ukształtowanego stylu mamy do czynienia z bogatymi i różnorodnymi środkami wyrazu. Arkadiusz Baniecki należy do tych, którzy podejmują trud tworzenia własnego stylu, dla których sztuka odgrywa kluczową rolę i nadaje sens życiu oraz toruje drogę coraz śmielszym poszukiwaniom i eksperymentom, wzbogacając dotychczasową problematykę malarską o nowe metody interpretacji rzeczywistości.

                               Arkadiusz Baniecki posługuje się bogatym światem fantazji i wyobraźni, a rzeczywistość widzianą albo wyimaginowaną przedstawia w sposób zawoluowany, kładąc główny nacisk na udramatyzowanie formy malarskiej obrazu. Buduje on sztukę zwróconą ku wyszukanemu odbiorcy. Dlatego też jest ona tak bardzo skondensowana w środkach wyrazu. Są to wizje pełne szczególnego patosu plastycznego, dającego nieograniczone w ramach przyjętej konwencji możliwości urzeczywistnienia rozległych sytuacji, które podsuwa wyobrażnia. Przyjęta idea twórcza dzięki wnikliwej obserwacji i syntezie myślowej zawiera w  dziełach całą prawdę o skomplikowanej symbiozie człowieka z otaczającym go światem.

                               Malarstwo Arkadiusza Banieckiego wyraźnie wskazuje kierunek do którego zmierza: od obserwacji do studium natury. Obrazy są najbardziej dosłownym spełnieniem myśli twórcy, funkcjonują równocześnie jako dotykalny przedmiot i jako doznanie estetyczne. Są z natury swej dziełami obdarzonymi pięknem bujnej fantazji autora. Chodzi o wydobycie warstwy znaczeniowej, o wykrywanie utajonych nieraz i niezwykłych związków między zjawiskami materialnymi i duchowymi, miedzy przeszłością a przyszłością o uzmysłowienie tego, co niedostępne zmysłom, o wyrażenie niewyrażalnego. Oczywiście niekoniecznie w sposób naoczny i jednoznaczny. Nie można przecież i nie zawsze trzeba, wyjaśniać do końca tego, co jest z natury niejasne, uściślać wieloznaczne, dopowiadać niedopowiedziane. Musi tu zadziałać wyobraźnia. I właśnie pobudzanie skojarzeń, poruszanie wyobraźni jest głównym zadaniem malarstwa Arkadiusza Banieckiego.

wróc do góry