logo vivaoliva

projekt realizowany przez
Fundację Wspólnota Gdańska

logo wspólnota gdańska

Skarby Oliwian

skarby oliwian

Wesprzyj nas 1,5%

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430

Podsumowanie roku 2023 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

Podsumowanie roku 2022 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

Dokumenty informacyjne

profil artysty

Kazimierz Nowosielski

gatunki powiązane z artystą: poezja, inne

Prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski, pseudonimy: J.P., Jan Pióro, K.N. ,Stanisław Notecki, urodził się 18 marca 1948 roku w Rybnie na Kujawach. Jest poetą, eseistą, historykiem literatury, krytykiem literackim, krytykiem sztuki.
Szkołę Podstawową ukończył w Zakrzewku, egzamin maturalny zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Sompolnie, a tytuł magistra filologii polskiej uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach przez rok pracował jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Zawodowej w Chojnicach. W 1972 r. został asystentem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, następnie przeniósł się do Instytutu Filologii Polskiej na tejże uczelni, gdzie dotąd pracuje. Zajmuje się historią literatury polskiej. W 1980 roku obronił, pisaną pod kierunkiem prof. Marii Janion, rozprawę doktorską zatytułowaną „Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska. W latach 1991-1992 pełnił funkcję prezesa Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1996 r. uzyskał habilitację na podstawie książki „Przestrzeń oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej”. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Zajmuje się także dziejami dwudziestowiecznego malarstwa. Mieszka w Oliwie od września 1976 r.
 
Marzenie
Marzenie
by mieć taką dzielnicę swoją
i dziewczynę
która zostałaby twoją żoną
i dziecko co się po gwiazdę schyla
i Szekspira – –
A dzielnica się nazywa Oliwa
a żona Maria
zaś Szekspir koło Norwida
a Norwid – przy Ewangeliach – –
wnuczek stopą poszerza kałuże
szuka gwiazdy – a ja
zapisuję – jak się to wszystko
staje i przemija – i znów
będzie pierwsze
w innych marzeniach
w innych wierszach
wiersz z tomu Jakby spokój, Kraków 2017r.

Publikacje w czasopismach:
Arcana, Bliza, Fraza, Gwiazda Morza, Kresy, Kwartalnik Artystyczny, Literatura, Litery, Marszand, Nowy Wyraz, NaGłos, Nowe Książki, Nurt, Odra, Pamiętnik Literacki, Pomerania, Przegląd Polityczny, Puls, Punkt, Ruch Literacki, Teksty, Topos, Twórczość, Tygiel Kultury, Tytuł, W Drodze, Więź, Wyspa, Zeszyty Karmelitańskie, Znak.

Zbiory wierszy:
1975 - Miejsce na brzegu. - Gdańsk, Wydaw. Morskie
1977 - Stan skupienia. - Gdańsk, Wydaw. Morskie
1981 - Dotkliwa obecność. - Warszawa, Czytelnik
1983 - Codzienna zapłata. - Gdańsk, Wydaw. Morskie
1989 - Najbliższa dal. - Gdańsk, Gdańska Oficyna Wydawnicza
1989 - Uparte oddychanie. – Warszawa, LSW
1990 - Wiersze wybrane. - Gdańsk, Wydaw. Morskie
1993 - Rękopis. - Gdańsk, GTPS
1994 - Wilga i deszcz. - Gdańsk, Marpress
1997 - Z księgi darów. - Gdańsk, Marabut
1999 - Znikliwa odwieczność. - Gdańsk, Polnord - Wydaw. Oskar
2001 - 12 wierszy. - Gdańsk, Druk
2003 - Ziarno i wiatr. - Pelplin, Bernardinum
2007 - Kamień dla utrudzonego. - Gdańsk, Polnord - Wydaw. Oskar
2010 - Człowiek rośnie cicho. - Pelplin, Bernardinum
2012 - Okno od północy. - Pelplin, Bernardinum
2015 - Przykładanie ręki. - Sopot, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
2017 – Jakby spokój. – Kraków, Arcana

Rozprawy historycznoliterackie i zbiory esejów:
1983 - Ryzyko obecności: doświadczenie biograficzne i powieść chłopska. - Warszawa, LSW
1993 - Przestrzeń oczekiwania : historia, natura , sacrum we współczesnej poezji polskiej. - Gdańsk, Wydaw. Uniw. Gdańskiego
2001 - Troska i czas : szkice o poezji i przemijaniu. - Gdańsk, Wydaw. Uniw. Gdańskiego
2002 - Dar zamieszkiwania: eseje o doświadczeniach i wartościach. - Pelplin, Bernardinum
2004 - Rozróżnianie głosów: o poetyckim myśleniu według wartości. - Gdańsk, Polnord - Wydaw. Oskar
2008 - Dobrze się spotkać : o esejach, listach i rozmowach z pisarzami. - Gdańsk, Polnord - Wydaw. Oskar
2009 - Czytać i pytać: analizy oraz interpretacje dwudziestowiecznej poezji polskiej.. - Gdańsk, Polnord - Wydaw. Oskar
2015 - "Przez Ojczyznę i dalej...". - Warszawa, Pax

Szkice o malarstwie:
2008 - Galeria: o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym. - Pelplin, Bernardinum

Inne:
2011 - Poza ramami: rozmowy z artystami / współaut. Janusz Janowski. - Pelplin, Bernardinum

Nagrody i wyróżnienia:
1977 – Nagroda Gdańska Książka Roku za tom "Stan skupienia".
1985 – Nagroda „Wiązania” za „działalność integrującą środowiska artystyczne”.
1988 – Nagroda POLCUL Foundation (Australia) za „pomnażanie dorobku polskiej kultury niezależnej.
1989 – Nagroda Gdańska Książka Roku za tom „Uparte oddychanie”.
1990 – Nagroda im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego za tom „Wiersze wybrane”.
1990 – Nagroda XIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom „Najbliższa dal” („najlepszy zbiór roku 1990”).
1994 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego „za osiągnięcia w pracy naukowej”.
1996 – Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka „za poezję bliską człowiekowi w jego poszukiwaniu Boga”.
1997 – Nagroda „Media Książce” za tom „Z księgi darów”.
1999 – Medal Wojewody Gdańskiego „Nec temere nec timide” za zasługi dla województwa gdańskiego.
1999 – Nagroda Artusa za tom „Znikliwa odwieczność”.
2001 – Odznaka Zasłużony Działacz Kultury.
2002 – Złoty Krzyż Zasługi.
2002 – Nagroda Kulturalna Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za rok 2003 za tom „Ziarno i wiatr”.
2005 – Medal 25 Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych.
2006 – Pomorska Nagroda Artystyczna za album „Między słowem a światłem”.
2006 – Nominacja do nagrody „Sztorm roku 2006”, przyznawanej przez czytelników Gazety Wyborczej za album „Między słowem a światłem”.
2007 – I nagroda za album „Między słowem a światłem” na VII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina” 2007.
2008 – II nagroda w dziedzinie poezji za tom „Kamień dla utrudzonego” na IX Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2008”.
2009 – Nominacja do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za książkę „Galeria : o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym”.
2011 – Nominacja do Literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza (tom „Człowiek rośnie cicho”).
2012 – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
2012 – Główna Nagroda w dziedzinie poezji za tom „Okno od północy” na XIII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2012”.
2013 – Nagroda Literacka im. ks. Jana Twardowskiego przyznana przez Książnicę Pruszkowską im. Henryka Sienkiewicza za „Najlepszy tom poezji 2012 („Okno od północy”).
2014 – Złoty Laur Akademii Mistrzów Mowy polskiej za „(…) propagowanie najlepszych wzorów polszczyzny”
2015 - Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
2016 - nominacja do nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ (tom "Przykładanie ręki").
2016 - nominacja do nagrody Splendor Gedanensis za tom wierszy "Przykładanie ręki" i zbiór esejów "Przez Ojczyznę i dalej".

źródła:
Biogram Kazimierza Nowosielskiego na stronie Uniwersytetu Gdańskiego
Lista publikacji Kazimierza Nowosielskiego w katalogu Biblioteki Narodowej
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 6, N-P. – Warszawa, 1999
http://www.old.wbpg.org.pl/slowniklista.php?pisarz=22 w opracowaniu Jacka Grzybowskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Nowosielski
staraoliwa.pl/historia/item/3141-skarby-oliwian-kazimierz-nowosielski.html
 
 

wróc do góry