logo vivaoliva

projekt realizowany przez
Fundację Wspólnota Gdańska

logo wspólnota gdańska

Piąt. 23 marca 2018

<--    marzec 2018   -->
  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Cz
  • Pt
  • Sb

Skarby Oliwian

skarby oliwian

znajdź w Oliwie

Banery

Korzystasz z tej www? zobacz

profil artysty

Franciszek Drozd

gatunki powiązane z artystą: rzeźba

Franciszek Drozd 1919-1992 ur. na Wileńszczyznie -artysta rzeźbiarz.

Po szkole powszechnej w l. 1936-1939 ukończył Szkołę Podoficerską Piechoty dla Małoletnich
w Koninie. Brał czynny udział w obronie Kraju w 10 pułku piechoty w Łowiczu.
Po klęsce wrześniowej, jako kapral w Armi Krajowej I Brygady Wileńskiej "Juranda" pod
pseud. "Promyk" uczestniczył m. in. w bitwie o wyzwolenie Wilna.
Był represjonowany (w l. 1944.09.09 - 1945.07.07) w łagrze nr 1 w Wilnie "Isprawitielnaja Trudowaja
Kolonia na I, Rosa. 2")

Po wyzwoleniu w 1946 r. jako repatriant z rodziną przybył do Gdańska i zatrudnił się w Urzędzie Morskim
do pracy w porcie na holowniku. Praca zmianowa pozwoliła mu na podjęcie studiów. W l. 1949-1953
studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie na wydz. Rzeźby u prof. St. Horno-Po-
pławskiego.
Po studiach pracował przy odbudowie Gdańska jako kamieniarz/rzeźbiarz początkowo w ZBM
(Zjednoczone Budownictwo Miejskie) a następnie w l. 1957-1970 zatrudniony był w PKZ (Pracowni
Konserwacji Zabytków) rekonstruując niemal wszystkie rzeźby, płaskorzeźby i figury na gdańskiej
starówce. Specjalizował się także w kuciu monumentalnych pomników. Wraz z kierowanymi przez
siebie zespołami wykonał m.in:

- pomnik Adama Mickiewicza (granit) W-wa Pałac Kultury i Nauki aut.proj. prof. St. Horno-Popławski
- pomnik Obozu Zagłady w Treblince (granit) aut. doc. F. Duszeńko
- pomnik Czynu Partyzantów Kolejarzy w Czarnej Wodzie (piaskowiec) aut. W. Pietroń, W. Samp
- pomnik Bohaterów Westerplatte (granit) aut. doc. F. Duszeńko
- pomnik obelisk z popiersiem Adama Mickiewicza w Parku Oliwskim (granit) aut. Lech Konstanty
- Rekonstrukcja Świątyni Hatszepsut w Deir el Bahari w Egipcie
- pomnik rzeźba Pingwina w Zoo Oliwa (ceramika) aut. F. Drozd

Udział w konkursach medalierskich w kraju i za granicą:

- Concorso Internazionale della Medaglia w Aretivm 1969-1970 (medal brąz premio Uno Aerre 1970)
- I-V Biennale Internazionale Deglla Medaglia di Dante di RAwenna (wyróżn. medal D. Hon)
Z konkursów krajowych wyróżniono i wybito:
- Medal ku czci Stefana Żeromskiego PTAiN 1975
- Medal 25 lat Polskiego Ratownictwa Okrętowego 1951-1975

W zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu znajdują się medale:

- Mikołaj Kopernik (gips) nr inw. MSM.DK.3011 (1971)
- Heweliusz (gips) nr inw. MSM.DK.3012 (1971)
- Łucznik (brąz) nr inw. MSM.MP.13361 (1976)

Lata po przejściu na emeryturę poświęcił największej swej pasji i hobby - pracy w bursztynie
(rzeźba i biżuteria).
Po zaprezentowaniu swych prac na wystawach m.in.:

- Plastyka Wybrzeza VII-IX 1976 biżuteria artystyczna Muz. Narod. w Gdańsku
- BWA Gdynia 15 I - 6 II 1972 prace z kamienia oraz bursztynu
- Ratusz Głównomiejski 9 IX - 5 X 1972 bursztyn
- Pokaz wyrobów z bursztynu na TSS Batory w rejsie do Montrealu V 1980
- Wyst. grupowa Srebro w Tow. Przyj. Sopotu 1981

uzyskał entuzjastyczne recenzje i miano "prekursora/pioniera rzeźby w bursztynie"
W następnych latach znalazł licznych naśladowców przyczyniających się do rozwoju
tej dziedziny sztuki.

Medale i wyróżnienia:

-Krzyż Armii Krajowej (Londyn 1985)
-Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 (Londyn 1985)
-Medal Wojska leg. 35057
-Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 leg. 330/83/20
-Dyplom Honorowy Pioniera Odbudowy Gdańska w l.1945-1950
-Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 

wróc do góry