logo vivaoliva

projekt realizowany przez
Fundację Wspólnota Gdańska

logo wspólnota gdańska

Wt. 21 września 2021

<--    wrzesień 2021   -->
  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Cz
  • Pt
  • Sb

Wesprzyj nas 1%

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1% podatku:
KRS 0000286430

Podsumowanie roku 2020 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

Skarby Oliwian

skarby oliwian

znajdź w Oliwie

Banery

Korzystasz z tej www? zobacz

instytucja


logotyp instytucji

Szkoła Podstawowa nr 23

Adres
80-330 Gdańsk Oliwa
ul. Opacka 7

Kontakt
tel. stac. 58 552 17 77
mail. szkolanr23@upcpoczta.pl
www.sp23gdansk.pl/

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku rozpoczęła działalność 7 maja 1945 roku, jako pierwsza po II wojnie światowej szkoła podstawowa w Gdańsku. Od roku 1953 mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Opackiej 7, a dzięki kolorowi ceglanych ścian nazywana jest „czerwoną szkołą”. Malowniczo położona, u stóp morenowego wzgórza Pachołek, graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

Misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowywanie młodego człowieka otwartego na prawdę, dobro, piękno i miłość. Zespół nauczycieli stanowi wysoko wykwalifikowana kadra, która stale doskonali swój warsztat zawodowy oraz rozwija umiejętności pedagogiczne. Plan nauczania i wychowania szkoły zapewnia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz pomoc w pokonywaniu codziennych trudności szkolnych. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze oraz koła przedmiotowe, koła zainteresowań i zajęcia sportowe. Mała, w porównaniu z innymi szkołami, liczba uczniów zapewnia przyjazną atmosferę. Uczęszczają tu uczniowie z rejonu szkoły oraz dzieci z innych dzielnic Gdańska i Trójmiasta. Absolwenci SP 23 oceniają „czerwoną szkołę” jako wymagającą, bezpieczną i przyjazną, którą bardzo dobrze wspominają i chętnie zapisują do niej swoje dzieci.

Wieloletnia działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły przyniosła różnorodne osiągnięcia. Na wyróżnienie zasługująmiędzy innymi: Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w standardach: – „Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia”, -„Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym”, wysokie wyniki w sprawdzianie klas szóstych, wyróżnienia i finaliści w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, miejsca medalowe i wyróżnienia w zawodach sportowych.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 23 im. Dzieci świata w Gdańsku: Myśli kategoriami człowieka Europy i Świata. Szanuje swój kraj i jego dziedzictwo kulturowe. Kocha swoją rodzinę. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Szanuje środowisko przyrodnicze i wspólne dobro. Zna swoje mocne i słabe strony. Opanował wiedzę i umiejętności na poziomie swoich możliwości. Aktywnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania. Zna i zachowuje się zgodnie ze społecznie akceptowanymi zasadami i normami moralnymi. Jest partnerem we wspólnej pracy. Jest tolerancyjny i wrażliwy na indywidualność oraz potrzeby innych ludzi. Jest samodzielny i asertywny.

Historia „czerwonej” jest dużo starsza. Kronika szkoły głosi: „W pobliskiej Oliwie podobną szkołę klasztorną prowadzili o.o. cystersi, też z podziałem na nowicjacką i świecką. Już w 1592 roku świecka szkoła cystersów zlokalizowana była na terenie należącym do zakonu, u podnóża góry Pachołek, na przeciwko kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Jakuba. Uczęszczała do niej młodzież szlachecka i zamożniejsza mieszczańska, jakiej nie brakowało w bogatym Gdańsku i okolicy. Może byli to młodzi mieszkańcy dworów na Polankach? Pod koniec XVIII wieku następuje stopniowy upadek zakonu cystersów. Lata wojen napoleońskich 1807-1814 ostatecznie zrujnowały zakon. W opactwie oliwskim zorganizowano wojskowy lazaret, najpierw francuski, a później rosyjski. Najpóźniej wtedy przestała funkcjonować szkoła cystersów. W 1831 roku rozwiązano zakon. Majątek opactwa podzielono: część wzięło państwo, a część miejscowe parafie: ewangelicka i katolicka. W 1823 roku, na miejscu starej szkoły katolickiej, założono ewangelicką Volksschule (szkołę powszechną), później zwaną: Hauptschule, która funkcjonowała aż do stycznia 1945 roku. Obecny gmach szkoły, stojący przy ul. Opackiej 7 (dawniej: Saltzmann Str. 7), pochodzi z roku 1904, a nowa dobudówka z roku 1930″. Czując się kontynuatorami tradycji kształcenia i wychowania obchodziliśmy w 2005 roku jubileusz stulecia „czerwonej”, podczas którego szkoła otrzymała imię Dzieci Świata.

1904 zbudowana została szkoła przy ul. Opackiej 7, tzw. czerwona szkoła
1930 szkoła została rozbudowana o wschodnie skrzydło i aulę
1945 styczeń zamknięcie szkoły z powodu działań wojennych
1945 marzec stacjonował w Czerwonej Szkole niemiecki sztab wojskowy
1945 7 maja Szkoła Podstawowa nr 23 została zorganizowana w gmachu przy ul. Cystersów 13, jako pierwsza po II wojnie światowej szkoła podstawowa w Gdańsku.
1951 Zlikwidowano Szkołę nr 24, mieszcząca się przy ul. Opackiej 7, oddając cały budynek na Internat Liceum Pedagogicznego.
1952 kierownictwo szkoły objęła Władysława Bochenek. Wielka ilość dzieci zrodziła potrzebę podziału placówki na Szkołę nr 36 i Szkołę nr 23. Kierowniczką Szkoły nr 36 została Budkowska Antonina, zajmując II piętro, natomiast Szkoła nr 23 pod kierownictwem . Bochenek Władysławy zajęła parter i I piętro.
1953 październik przeniesiono Szkołę nr 23 do gmachu przy ul. Opackiej 7 w starej części budynku szkolnego, gdyż nową zajmował Internat Liceum Pedagogicznego.
1956 listopad drużyna harcerska przeprowadziła zbiórkę pieniędzy i leków na rzecz Harcerskiego Funduszu Solidarności z pionierami węgierskimi.
1957 1 wrzesień Internat Liceum Pedagogicznego został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Krzywoustego w Oliwie i w ten sposób szkoła otrzymała do dyspozycji 7 nowych izb lekcyjnych w nowszej części budynku przy ul. Opackiej 7. Pięć izb przeznaczono na klasy, jedną na bibliotekę i jedną na gabinet fizyko-chemiczny. W pozostałych pomieszczeniach tej części budynku nadal mieszkali lokatorzy.
1959 maj spotkanie z Sat Okh’iem, pisarzem pochodzenia indiańskiego, który opowiadał dzieciom o zwyczajach i obrzędach swojego plemienia, a przebrany w strój indiański tańczył i śpiewał indiańskie piosenki.
1959 17 wrzesień rozpoczął działalność Samorząd Szkolny.
1961 11 maj spotkania z pisarzem Franciszkiem Fenikowskim, autorem „Legend gdańskich”
1962 16 luty nasza szkoła gościła pisarza podróży morskich, pana Załuskiego
1962 21 styczeń zmarła Kierowniczka Szkoły Władysława Bochenek
1963 Ogólny stan dzieci na początku roku szkolnego wynosił 983 uczniów. Nauka odbywała się na trzy zmiany przy 26 oddziałach.
1964 Obowiązek szkolny został przedłużony do 17 roku życia. Do programu nauczania wprowadzono nowy przedmiot: wychowanie obywatelskie. Na terenie szkoły został zorganizowany gabinet dentystyczny.
1965 Na uroczystość Dni Oświaty, Książki i Prasy każda klasa przygotowała informacje o jednym pisarzu. Zaprosiliśmy do szkoły pisarza pochodzenia indiańskiego, Sat Okh’a
Kierownictwo szkoły objął były inspektor szkolny, doświadczony pedagog Aleksander Jeznach
1975 9 maja podczas uroczystego apelu z okazji XXX rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem na boisku szkolnym zasadzono Dąb Zwycięstwa.
1980 W naszej szkole powstało Koło NSZZ „Solidarność”, przewodniczącą została Barbara Pilarczyk. W dalszym ciągu działało też Koło ZNP pod przewodnictwem A. Sosnowskiej.
1981 1 grudnia odszedł na emeryturę dyrektor Aleksander Jeznach. W tym dniu rozpoczął pracę nowy dyrektor mgr Roman Stawski, który przyszedł do nas ze Szkoły Nr 48. Obowiązki zastępcy dyrektora przejęła Mirosława Waśniewska.
1982 4 grudnia dotarł do naszej szkoły ogromny kontener ze Szwecji, zawierający dary świąteczne dla polskich dzieci. Przygotowała te niespodzianki młodzież szkolna z miasta Halmstadt. Po żmudnej pracy nauczycieli i przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego prezenty zostały posegregowane i przydzielone poszczególnym klasom. Była tam odzież, żywność, produkty higieniczno-kosmetyczne, oraz prześliczne, ręcznie wykonane kartki z życzeniami świątecznymi. Wszystkie dary dzieci przyjęły z radością i wzruszeniem. Dzięki adresom znajdującym się w paczkach, młodzież mogła indywidualnie i w zespołach klasowych serdecznie podziękować nadawcom. Niebawem na poczcie w Oliwie znalazła się cała górka listów do Szwecji.
1986 nowym dyrektorem do spraw pedagogicznych została mgr Marietta Połomską
1991 odszedł dyrektor Roman Stawski, a obowiązki jego przejęła mgr Krystyna Rosińska-Dojlido, pełniąca dotychczas funkcję zastępcy dyrektora szkoły, natomiast na stanowisko vice-dyrektora powołana została mgr Małgorzatę Mikos, pełniąca dotychczas funkcję pedagoga szkolnego.
2005 1 czerwiec obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia szkoły i nadanie imienia „Dzieci Świata”
2009 30 kwiecień około godz. 17, na dachu w nowej części szkoły wybuchł pożar. Dzięki szybkim i właściwym działaniom Pana Konserwatora i Obsługi szkoły natychmiast została wezwana Straż Pożarna, która ugasiła pożar i zażegnała całe niebezpieczeństwo.
2008 1 wrzesień rozpoczęła pracę nowa pani dyrektor-Małgorzata Filipowicz i pani wicedyrektor-Jolanta Wójcik.
2008 grudzień wymieniono 38 okien w naszej szkole. Nowe okna są drewniane i zachowują styl architektoniczny swoich poprzedników.
2009 4 styczeń ruszyła oficjalna strona naszej szkoły.
2010 mamy nowy plac zabaw w ramach projektu rządowego „Radosna szkoła”
2013 6 październik Dzień Dawcy Szpiku dla naszego absolwenta Przemka Dojlido, zarejestrowaliśmy 202 potencjalnych dawców.

wróc do góry